11e Édition de la Journée du livre haïtien: place aux femmes et à l’histoire!

Le 18 août prochain, c’est avec beaucoup de fierté que le Centre N A Rive convie les petits et les grands lecteurs à la onzième édition de la Journée du livre haïtien. 

Depuis 11 ans déjà cette journée est l’occasion de chérir les auteurs haïtiens et ceux qui accordent une place particulière à Haïti dans leurs écrits et, cette année, l’événement donnera une place particulière aux voix féminines fortes et à la mémoire.

Haïti a tant d’histoires à raconter et les visiteurs pourront les découvrir ou les redécouvrir tout au long de la journée.

Restez à l’affût, notre programmation officielle sera dévoilée au début du mois d’août!

Samdi 27 oktob 2018, Selebrasyon Jounen Entènasyonal Kreyòl la

Samdi 27 oktob 2018 ki ap selebrasyon Jounen entènasyonal kreyòl la,
Komite kreyòl Sant N A Rive envite tout manm, tout zanmi, alawonn badè, vin patisipe ak li nan yon kokenn chenn Omaj pou Doktè Yves Dejean, gwo defansè lang kreyòl.

Pou nou pa manke lokazyon an tou pwofite make dat samdi 27 oktob la nan ajanda nou!

Forum migration et intégration le 19 mai 2018

La Concertation Haïtienne Pour les Migrants 2017 vous invite à participer aux différentes discussions sur les enjeux et les opportunités des migrants en sol québécois.

Ce Forum aura lieu le samedi 19 mai 2018, au Collège de Maisonneuve à partir de 8 h 30.

Découvrez plus d’information sur cette initiative en visitant leur site internet www.forummigration.org et n’hésitez pas à vous inscrire gratuitement avec Eventbrite!

 

Inscrivez-vous gratuitement avec Eventbrite!

 

Boula pou Yves Dejean

Jou n a rive imite bwa joumou, san n pa tounen kalbas pou sa, nan pote dlo eklerasyon ba tout branch nou, se pa de ni twa kontan, noumenm pèp, n a va kontan. Men, pou sa fèt, nou konnen ki sa sa mande: fòde gen travayèz ak travayè k ap sekle, balize, plante epi wouze pou bèl rekòt lakonesans vin layite nan lespri ak nan memwa chak moun ki fèt oubyen ki pral fèt kote nou demere.

Pami bann moun ki (te) fè jefò, swe pase sa nou pa konnen, nan kòve louvri je pou Ayiti a, noumenm boulatyè ak boulatyèz, nou lonje dwèt respè nou sou Yves Dejean, gwo kiltivatè sou teren aprann li, aprann ekri, kidonk aprann konprann silabè manzè lavi, omoman li fin depoze pikwa, wou, sèpèt ansanm ak chak grenn lapli li t ap simaye sou jèm lespwa gason ak fanm peyi l, pou nou boula pou li.

Pou li, wi, nou deside boula yon bèl chante rekonesans k ap savalouwe l, nan lang nou konnen li te byen konnen epi te renmen an, sila a menm ki rekonèt misye pami youn nan pi gwo avoka l yo jiskaprezan. Nou deside boula, n ap kannale fè sa alantou bonnanj li, toutotan n kapab, pou di ki jan li se (te) yon travayè konsekan, yon nonm ki pa t nan konte lè…jisteman lè l t ap feraye nan konbit pou avansman pèp li.

Lè yon bann ak yon dividal osen nou va fin byen aprann li, byen konn ekri pawòl pale sa a, limenm ki fè anpil anpil moun konprann ki sa respè ak diyite reprezante nan fondas yon nasyon, lè sa a, n a va ale trase chema bèl lèt nan mitan yon joli joli kouwòn lapawoli sou mi dènye kay kote pwofesè Dejean, san traka ni ankenn dezagreman kou nou ye a, ap pase letènite. Avèk anpil gratitid, alantou joli joli kouwòn nan (ba li bèl fòm : pa ba li fòm ki nan tyans oubyen ki rizib), n a va soufle lò sou chak grenn lèt pou di kon sa: Isi a se repozwa yon gran alfabetizè, yon Nèg konsekan, yon kokennchenn lengwis ayisyen !

 

Lenous Guillaume Suprice,
Montréal, 8 avril 2018

Chapo ba pou Doktè Yves Dejean, yon kokenn chenn pitit tè lakay ki kite nou!

Yves Dejean (1927-2018)

Nan Sant N A Rive, nan komite kreyòl la, nou retire chapo nou e nou bese byen ba pou nou salye memwa gwo kokenn chenn gason sa a, Yves Dejean, ki pati kite nou depi 29 mas 2018. Gason vanyan sa a ki pa t janm fè bak nan defann lang kreyòl la ak dwa lengwistik pèp ayisyen an ap toujou rete vivan nan mitan nou. Nou voye tout senpati nou pou fanmi li, pou tout kreyolis ansanm ak tout enstitisyon dèy sa a frape. Nou panse ak tout moun Yves te ede alfabetize, ak Akademi kreyòl ayisyen an, ak tout inivèsite ansanm ak fakilte kote li t ap simaye konesans, ann Ayiti ak nan peyi etranje, sitou fakilte lenguistik.

Nan Sant N A Rive, nou pa ka bliye patisipasyon Yves nan batay nou toujou ap mennen pou nou akonpaye aprenan yo sou wout aprann li ak ekri a. Fòmatè ak fòmatris nou yo p ap janm ka bliye kalte baz solid li te ba yo nan seminè li te konn anime yo. Materyèl andragojik nou yo ap toujou kenbe tras souvni gwo konbatan pou lavi miyò sa a.

Nan okazyon selebrasyon 90 rekòt kafe li, nan omaj nou te fè li, nou te di ki sa Doktè Yves Dejean reprezante pou nou kòm entèlektyèl konsekan, kòm lengwis angaje, kòm kreyolis, kòm konferansye, pwofesè, tradiktè, edikatè, eks. N ap redi li : Mèsi epi mèsi anpil pou tout batay lengwistik li te mennen pou fè yo respekte dwa pèp la.

Kounye a, Yves, ou merite repoze w, ou mèt ale anpè, paske misyon w byen ranpli. Ansanm ak akademi kreyòl ayisyen an , n ap kontinye batay la pou fè yo respekte dwa lengwistik pèp ayisyen.

Bon vwayaj!

Pou komite kreyòl la, nan Sant N A Rive Monreyal
Joseph Sauveur Joseph


Mizajou 11 avril 2018:

Yon ti tèks pou onore « lespri » Iv Dejan