Votre InfoLettre du mois d’octobre

infonarive

(Cliquez ici pour accéder à l’infolettre du mois d’octobre 2017)

Pour ne pas manquer le prochain numéro, abonnez-vous!

* indicates required

C’est le Jour J : 28 octobre :célébration de la Journée internationale

Cher.ère.s ami.e.s,
C’est le Jour J : 28 octobre :célébration de la Journée internationale du créole au Centre N A Rive.

Venez souligner, avec nous, ce samedi 28 octobre dès 18h30 la 35e organisée par le Centre N A Rive!

Ce sera un événement festif, riche en couleurs.
Dites-le à vos parents, à vos ami.e.s, à votre réseau, à vos amis Facebook.

Au plaisir de vous accueillir!

35e Jounen Entènasyonal Kreyòl

Samdi 28 oktòb a 7è diswa tapan, nan 6965 St-Denis, Sant N A Rive envite tout manm Kominote ayisyèn nan, tout fanmi, zanmi ki renmen lang ak kilti kreyòl la nan yon bèl jounen selebrasyon, omaj, espektak!

Yon bèl anbyans pou make 35e edisyon Jounen sa a nan Sant N A Rive.

N ap genyen nan pwogram nan:

Bouki ak Malis pral kolabore
nan liv « MABOUKILIS »

Kilti kreyòl la pral layite ak animasyon Tele Nouvonouvèl,
Jean-Robert Bellarmin, Dans , Mizik, Kont, OMAJ elatriye.
Lopez ap asire kote mizik la, kòm dabitid.

Frè patisipasyon : 10 dola (pou kanpay finansman Sant lan)
Pou enfòmasyon : 514 278 2157

ANONS KOMINOTÈ

(cliquez ici pour la version en français)

Konsètasyon Ayisyèn pou migran 2017 ajoute yon lot kouch nan aksyon li yo pou pèmèt demandè azil yo mete tout chans bo kote yo nan entegrasyon yo e pousa li MANDE KOMINOTE A KONKOU LI:

  1. Konsètasyon an envite tout anseyan retrete, jèn tankou mwen jèn, vin pote solidarite yo ak BCHM, Maison d’Haïti ak Sant NA Rive pou pèmèt yo demare, gratis ti cheri, kou franse a tan pasyèl pou migran yo, nan mitan mwa dOktob la. Tout anseyan ki enterese ak tout lot moun ki vle fè benevola kapab rele nan Sant NA Rive 514-278-2157 pou bay non yo ak disponiblite yo.
  2. Konsètasyon an pwofite an menm tan tou pou envite tout manm kominote a, tout gwoup, tout asosyasyon, tout manm legliz ki an kontak ak demandè dazil yo, fè yo konnen ENSKRIPSYON pou kou franse tanmen pou yo nan Sant NA Rive, ke yo gen papye, ke yo pa gen papye, yo kapab enskri chak jou nan lè biwo.

Sant NA Rive chita nan 6971, Rue St-Denis (toupre metwo Jean-Talon).
Telefon nan se 514-278-2157.

Youn di lot, Gaye nouvèl la pou fè Frè ak Sè nou yo jwenn enfomasyon an, paske kou franse yo pral ede yo pi devan nan demach yo.

Source:
Pou Konsètasyon Ayisyèn pou migran 2017
Ninette Piou
Co-porte parole

ANNONCE COMMUNAUTAIRE

Concertation haïtienne pour les migrants 2017 se lance dans une intervention directe pour aider à l’intégration des demandeur.e.s d’asile et sollicite le CONCOURS de la COMMUNAUTÉ.

  1. Concertation haïtienne pour les migrants 2017 invite les enseignantes et enseignants retraité.e.s, jeunes et moins jeunes, à venir prêter main forte au BCHM, Maison d’Haïti et Centre N A Rive pour dispenser bénévolement des ateliers de francisation à temps partiel aux demandeur.e.s d’asile. Les enseignant.e.s intéressé.e.s et toute autre personne sensibles à la cause peuvent appeler au Centre N A Rive au 514-278-2157 pour donner leur nom et leurs disponibilités.
  2. La Concertation invite, également, la communauté, les groupes et associations, les membres et les fidèles des églises et les citoyens engagés qui sont en contact régulier ou qui côtoient les demandeur.e.s d’asile à leur annoncer que les INSCRIPTIONS aux ateliers de francisation se déroulent au Centre N A Rive 514-278-2157, du lundi au vendredi aux heures de bureau avec ou sans document.

Centre N A Rive est situé au 6971, Rue St-Denis (tout près du métro Jean-Talon).
Le téléphone est le 514-278-2157.

Diffusez l’information dans tous vos réseaux, en signe de solidarité avec nos frères et sœurs demandeur.e.s d’asile, parce ce que l’apprentissage ou la mise à niveau et français est important dans leurs démarches.

Source:
Ninette Piou
Pour la Concertation haïtienne pour les migrants 2017
Co-porte parole