C’est l’été : après-midi Festif!

Chères amies,
Cher amis,

Samedi 14 juillet de 3h30 pm à 6h30 pm, le Centre N A Rive tient un événement festif BBQ pour les migrants et leurs enfants.

Au programme:
– Accueil
– BBQ
– Détente musicale – Prix de présence
– Remerciement – Fin de l’activité

Réservez au 514-278-2157
6971, rue St-Denis

Merci de diffuser l’information et surtout de venir encourager les migrants et leurs enfants.

Au plaisir!

11e Édition de la Journée du livre haïtien: place aux femmes et à l’histoire!

Le 18 août prochain, c’est avec beaucoup de fierté que le Centre N A Rive convie les petits et les grands lecteurs à la onzième édition de la Journée du livre haïtien. 

Depuis 11 ans déjà cette journée est l’occasion de chérir les auteurs haïtiens et ceux qui accordent une place particulière à Haïti dans leurs écrits et, cette année, l’événement donnera une place particulière aux voix féminines fortes et à la mémoire.

Haïti a tant d’histoires à raconter et les visiteurs pourront les découvrir ou les redécouvrir tout au long de la journée.

Restez à l’affût, notre programmation officielle sera dévoilée au début du mois d’août!

Samdi 27 oktob 2018, Selebrasyon Jounen Entènasyonal Kreyòl la

Samdi 27 oktob 2018 ki ap selebrasyon Jounen entènasyonal kreyòl la,
Komite kreyòl Sant N A Rive envite tout manm, tout zanmi, alawonn badè, vin patisipe ak li nan yon kokenn chenn Omaj pou Doktè Yves Dejean, gwo defansè lang kreyòl.

Pou nou pa manke lokazyon an tou pwofite make dat samdi 27 oktob la nan ajanda nou!

Forum migration et intégration le 19 mai 2018

La Concertation Haïtienne Pour les Migrants 2017 vous invite à participer aux différentes discussions sur les enjeux et les opportunités des migrants en sol québécois.

Ce Forum aura lieu le samedi 19 mai 2018, au Collège de Maisonneuve à partir de 8 h 30.

Découvrez plus d’information sur cette initiative en visitant leur site internet www.forummigration.org et n’hésitez pas à vous inscrire gratuitement avec Eventbrite!

 

Inscrivez-vous gratuitement avec Eventbrite!

 

Boula pou Yves Dejean

Jou n a rive imite bwa joumou, san n pa tounen kalbas pou sa, nan pote dlo eklerasyon ba tout branch nou, se pa de ni twa kontan, noumenm pèp, n a va kontan. Men, pou sa fèt, nou konnen ki sa sa mande: fòde gen travayèz ak travayè k ap sekle, balize, plante epi wouze pou bèl rekòt lakonesans vin layite nan lespri ak nan memwa chak moun ki fèt oubyen ki pral fèt kote nou demere.

Pami bann moun ki (te) fè jefò, swe pase sa nou pa konnen, nan kòve louvri je pou Ayiti a, noumenm boulatyè ak boulatyèz, nou lonje dwèt respè nou sou Yves Dejean, gwo kiltivatè sou teren aprann li, aprann ekri, kidonk aprann konprann silabè manzè lavi, omoman li fin depoze pikwa, wou, sèpèt ansanm ak chak grenn lapli li t ap simaye sou jèm lespwa gason ak fanm peyi l, pou nou boula pou li.

Pou li, wi, nou deside boula yon bèl chante rekonesans k ap savalouwe l, nan lang nou konnen li te byen konnen epi te renmen an, sila a menm ki rekonèt misye pami youn nan pi gwo avoka l yo jiskaprezan. Nou deside boula, n ap kannale fè sa alantou bonnanj li, toutotan n kapab, pou di ki jan li se (te) yon travayè konsekan, yon nonm ki pa t nan konte lè…jisteman lè l t ap feraye nan konbit pou avansman pèp li.

Lè yon bann ak yon dividal osen nou va fin byen aprann li, byen konn ekri pawòl pale sa a, limenm ki fè anpil anpil moun konprann ki sa respè ak diyite reprezante nan fondas yon nasyon, lè sa a, n a va ale trase chema bèl lèt nan mitan yon joli joli kouwòn lapawoli sou mi dènye kay kote pwofesè Dejean, san traka ni ankenn dezagreman kou nou ye a, ap pase letènite. Avèk anpil gratitid, alantou joli joli kouwòn nan (ba li bèl fòm : pa ba li fòm ki nan tyans oubyen ki rizib), n a va soufle lò sou chak grenn lèt pou di kon sa: Isi a se repozwa yon gran alfabetizè, yon Nèg konsekan, yon kokennchenn lengwis ayisyen !

 

Lenous Guillaume Suprice,
Montréal, 8 avril 2018